93. Да напиша свое определение за едно от следните понятия: седене, чакане, спане, ядене.

Пак преизпълнение на плана – определения за всичките четири думички:

  1. Седене – опит да пазя равновесие върху стола, държейки всичките си крайници под себе си.
  2. Чакане – загуба на собствено време по чужда вина.
  3. Спане – висша форма на наслада от живота.
  4. Ядене – досадно, но необходимо прекъсване на работата с компютъра.

Коментари (15) Публикувано на 13/10/2008 в Идеи