Защо се усмихвам днес

Защото двама китайци помолиха да се снимат с мен, вместо аз да ги снимам пред НДК.

Защото възрастният продавач в музикалния магазин грейна като го попитах за пад. След кратко тупа-тупа-тупа във въздуха ми каза с най-искрено съжаление, че са свършили.

Защото пак там един баща беше довел десетина годишния си син да му купи струни за китара и го СЛУШАШЕ при избора.

Защото друг баща, вместо да крещи на двегодишното си дете да върви кротко, тичаше и подскачаше с него по улицата.

Защото две момчета при липсата на футболно игрище си бяха организирали такова в един подлез.

Защото…

Коментари (6) Публикувано на 27/11/2010 в Разни